Een schatkist vol ideeën en werkvormen

9789089650115

50 Werkvormen voor creatieve sessies, Rozemarijn Dols & Josine Gouwens

Als je, zoals ik, o.a. groepen faciliteert in relatie tot creativiteitsontwikkeling, kan je altijd nieuwe inspiratie opdoen vanuit publicaties in relatie tot werkvormen e.d. Als je dan ook nog komend jaar een e-book wilt uitbrengen aansluitend bij de onderwijspraktijk van het middelbaar- en hoger onderwijs gericht op actieve werkvormen, dan heb je je kast vol staan met dit soort train-de trainer materiaal.

De schrijvers van het boek, dat zojuist op de markt is verschenen, zeggen o.a. het volgende over hun schatkist:

“Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk ‘out –of –the box’ denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen.

50 werkvormen voor creatieve sessies is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen.”

Wij accepteren bullshit… Zij niet.

generatie_einstein390 

Generatie Einstein.. what’s in a name?.. er is de afgelopen 2,5 jaar al veel over gezegd en geschreven..
Op www.minutes.emerce.nl.. staat een overzicht van de belangrijkste kenmerken van die generatie, zoals omschreven door de auteurs van ‘Generatie Einstein’ Jeroen Boschma en Inze Groen.

Ook in het huidige middelbare en hoger onderwijs is iedereen er nu wel van doordrongen dat deze generatie andere ‘eisen’ stelt. De effectiviteit van onderwijs hangt sterk samen met hoe wij ons daarop instellen.

Maar kunnen we dat wel?
Het gaat er om onze eigen denkpatronen en gedrag tegen het licht te houden in relatie tot onze houding en werkwijze naar en met studenten… Waar deze generatie erg aan hecht is echter authenticiteit, dus aanpassen en jezelf zijn..

Gijs van Wulfen, initiatiefnemer van Nieuweproductenbedenken.nl, gaf volgens mij een aantal eyeopeners, die ons kunnen helpen anders te kijken:

“Wij vinden ze oppervlakkig… Ze zijn geïnteresseerd.
Wij vinden ze onverschillig… Ze zijn vol passie.
Wij raken verstijfd van de informatie-overload… Zij zijn als een vis in het water van 24/7 informatie en communicatie.
Wij leren lineair volgens vaste patronen… Zij leren lateraal met behulp van associaties.
Wij wachten tot iemand ons vertelt hoe het moet… Zij ontdekken en onderzoeken.
Wij reduceren wetenschap tot kunstjes… Zij kunnen complexe materie aan.
Wij accepteren dat de wereld niet eerlijk is… Zij zien eerlijkheid als het hoogste goed.
Wij nemen ze niet serieus… Zij respecteren iedereen die authentiek en oprecht is.
Wij vertellen en verwachten dat ze luisteren… Zij communiceren met elkaar.
Wij zijn stand-alone… Zij leven, leren en werken in netwerken.
Wij accepteren bullshit… Zij niet.”

Het boek ‘Generatie Einstein’ van Inez Groen en Jeroen Boschma is uit 2006, maar nog steeds een must voor iedereen die in het onderwijs met deze generatie werkt.

Connectivisme

iphone1

Veel onderzoek is verricht naar de wijze waarop mensen leren. Grofweg kunnen er tot nu toe drie grote leertheorieën worden onderscheiden: Behaviorisme, Cognitivisme en Constructivisme.

Geen van de genoemde leertheorieën houden echter rekening met moderne technologieën. Dat klinkt logisch omdat ICT pas in de laatste jaren een doorbraak forceert binnen het onderwijs. ICT maakt vormen van leren mogelijk die voorheen niet of op andere wijzen dienden te worden ingevuld; denk hierbij aan feiten die online beschikbaar zijn in informatiesystemen, wikipedia en andere websites ten opzichte van de benodigde parate kennis, denk daarbij ook aan het elektronisch en het direct communiceren met collega’s, experts, studenten en docenten voor hulp en reflectie, en denk daarbij aan het virtueel binnenhalen van praktijksituaties (spel en simulatie) en non-praktijksituaties (visualisatie).

De vooralsnog ongekende mogelijkheden van ICT naast de aandacht die ‘informeel leren’ en ‘organisational learning’ vragen, schreeuwen om een nieuwe of aangepaste leertheorie. Een voorlopig alternatief wordt gevonden in het Connectivisme van George Siemens.

Bekijk ook eens dit filmpje over ‘The networked student’

Educate For a Creative Society

25

“Studenten moeten creatiever worden..”

Je hoort het in veel koffiecorners in de gangen van de onderwijsinstellingen.. Vooral bij de mensen die zien dat de wereld sneller aan het veranderen is dan we al denken dat hij aan het veranderen is. Bij mensen die zien dat innovatie meer is dan nieuwe producten ontwikkelen en technische vooruitgang.

Kijk naar kort filmpje van Tom Peters:

 

Creatiever zijn is een rijker mens zijn..
Creatiever zijn is meer bijdragen..
Creativiteit is waardecreatie..

Ja, bij kinderen, scholieren en studenten creativiteit ontwikkelen en een open houding aannemen ten opzichte van vernieuwing, rebelse ideeën en de veranderingen in de veranderingen zelf… zal één van de belangrijke peilers in het onderwijs gaan worden.