Wij accepteren bullshit… Zij niet.

generatie_einstein390 

Generatie Einstein.. what’s in a name?.. er is de afgelopen 2,5 jaar al veel over gezegd en geschreven..
Op www.minutes.emerce.nl.. staat een overzicht van de belangrijkste kenmerken van die generatie, zoals omschreven door de auteurs van ‘Generatie Einstein’ Jeroen Boschma en Inze Groen.

Ook in het huidige middelbare en hoger onderwijs is iedereen er nu wel van doordrongen dat deze generatie andere ‘eisen’ stelt. De effectiviteit van onderwijs hangt sterk samen met hoe wij ons daarop instellen.

Maar kunnen we dat wel?
Het gaat er om onze eigen denkpatronen en gedrag tegen het licht te houden in relatie tot onze houding en werkwijze naar en met studenten… Waar deze generatie erg aan hecht is echter authenticiteit, dus aanpassen en jezelf zijn..

Gijs van Wulfen, initiatiefnemer van Nieuweproductenbedenken.nl, gaf volgens mij een aantal eyeopeners, die ons kunnen helpen anders te kijken:

“Wij vinden ze oppervlakkig… Ze zijn geïnteresseerd.
Wij vinden ze onverschillig… Ze zijn vol passie.
Wij raken verstijfd van de informatie-overload… Zij zijn als een vis in het water van 24/7 informatie en communicatie.
Wij leren lineair volgens vaste patronen… Zij leren lateraal met behulp van associaties.
Wij wachten tot iemand ons vertelt hoe het moet… Zij ontdekken en onderzoeken.
Wij reduceren wetenschap tot kunstjes… Zij kunnen complexe materie aan.
Wij accepteren dat de wereld niet eerlijk is… Zij zien eerlijkheid als het hoogste goed.
Wij nemen ze niet serieus… Zij respecteren iedereen die authentiek en oprecht is.
Wij vertellen en verwachten dat ze luisteren… Zij communiceren met elkaar.
Wij zijn stand-alone… Zij leven, leren en werken in netwerken.
Wij accepteren bullshit… Zij niet.”

Het boek ‘Generatie Einstein’ van Inez Groen en Jeroen Boschma is uit 2006, maar nog steeds een must voor iedereen die in het onderwijs met deze generatie werkt.

Connectivisme

iphone1

Veel onderzoek is verricht naar de wijze waarop mensen leren. Grofweg kunnen er tot nu toe drie grote leertheorieën worden onderscheiden: Behaviorisme, Cognitivisme en Constructivisme.

Geen van de genoemde leertheorieën houden echter rekening met moderne technologieën. Dat klinkt logisch omdat ICT pas in de laatste jaren een doorbraak forceert binnen het onderwijs. ICT maakt vormen van leren mogelijk die voorheen niet of op andere wijzen dienden te worden ingevuld; denk hierbij aan feiten die online beschikbaar zijn in informatiesystemen, wikipedia en andere websites ten opzichte van de benodigde parate kennis, denk daarbij ook aan het elektronisch en het direct communiceren met collega’s, experts, studenten en docenten voor hulp en reflectie, en denk daarbij aan het virtueel binnenhalen van praktijksituaties (spel en simulatie) en non-praktijksituaties (visualisatie).

De vooralsnog ongekende mogelijkheden van ICT naast de aandacht die ‘informeel leren’ en ‘organisational learning’ vragen, schreeuwen om een nieuwe of aangepaste leertheorie. Een voorlopig alternatief wordt gevonden in het Connectivisme van George Siemens.

Bekijk ook eens dit filmpje over ‘The networked student’

Educate For a Creative Society

25

“Studenten moeten creatiever worden..”

Je hoort het in veel koffiecorners in de gangen van de onderwijsinstellingen.. Vooral bij de mensen die zien dat de wereld sneller aan het veranderen is dan we al denken dat hij aan het veranderen is. Bij mensen die zien dat innovatie meer is dan nieuwe producten ontwikkelen en technische vooruitgang.

Kijk naar kort filmpje van Tom Peters:

 

Creatiever zijn is een rijker mens zijn..
Creatiever zijn is meer bijdragen..
Creativiteit is waardecreatie..

Ja, bij kinderen, scholieren en studenten creativiteit ontwikkelen en een open houding aannemen ten opzichte van vernieuwing, rebelse ideeën en de veranderingen in de veranderingen zelf… zal één van de belangrijke peilers in het onderwijs gaan worden.

Daar waar mensen elkaar ontmoeten is er een soort van inspiratiekamer…

eetkamer11

 

Geïnspireerd zijn bij wat je doet. Niet altijd vanzelfsprekend en soms zoek je naar inspiratie en vind je die niet. Terwijl de andere keer je vanuit een moment, iets dat je meemaakt, een gesprek dat je hebt, iets dat je ziet, hoort of voelt, ineens energie krijgt om daadwerkelijk stappen te zetten.

Ikzelf raak het meest geïnspireerd door gesprekken met anderen en samen met anderen doelgericht te werken, ideeën uit te werken, te ervaren en te doen! Daarnaast is alles wat ik zie en hoor een inspiratiebron om in relatie te brengen met zaken die op dat moment spelen of om mijn netvlies te verruimen.

Met andere mensen in gesprek komen is voor velen een grote inspiratiebron. Mensen zoeken elkaar op, in real life maar ook in de virtuele wereld. Daar waar mensen elkaar ontmoeten is er een soort van inspiratiekamer

En toen was er een begin…

En toen was er een begin...

Het verschil tussen mensen die dingen voor elkaar krijgen en de mensen die er van dromen om dingen voor elkaar te krijgen is dat de eerste groep ervoor gaat zitten en het simpelweg gaat doen.

Om het idee van De InspiratieKamer vorm te laten krijgen in de realiteit is ook een eerste stap nodig. Via dit blog en dit artikel is die eerste stap een feit, de eerste stap in een nieuw avontuur gericht op het vergroten van de creatieve vaardigheden van ondernemend en onderwijzend Nederland. Wij, Lodewijk en Remco, zijn namelijk van mening dat de creatieve vaardigheden in deze gebieden best een zetje in de rug mogen krijgen (een flink zetje wel te verstaan!).

We hebben een hoop ideeën over hoe we dat vorm gaan geven, zowel in de virtuele als in de reële wereld. Dit blog is de eerste stap in dat creatieve avontuur, waarmee we veel mensen hopen te inspireren.

Abonneer je nu via RSS of via email om van de updates op de hoogte te blijven.
Via Twitter kan je de vorderingen ook volgen of gewoon een gesprekje beginnen. Je kan Lodewijk vinden via @InspiratieKamer.

Foto gemaakt door Sir Mervs