Creatievere houding, zo makkelijk is het…

Wat zijn dat nou? Creatieve denkers?
Waaraan herken je ze? Wat kan je van ze leren?

Er zijn vele soorten creatieve denkers, die je kan indelen in 5 typen. Kijk maar eens of jij in één of meerdere van deze herkent.

1) De creatieve denker met het kind in zich.

De kenmerken van deze persoon zijn dat hij/zij alle ideeën vol zelfvertrouwen verkent en zonder aarzeling ideeën uitprobeert. Hij of zij kijkt met verwondering naar de wereld waar zoveel mogelijk lijkt te zijn.

 “Waarom niet?” 

2) De creatieve denker die problemen oplost

Deze persoon ziet tegenslagen als problemen die opgelost moeten en kunnen worden.

“Wat als…”

3) De creatieve denker die droomt

Deze persoon kijkt naar wat er mogelijk is. Gaat niet uit van hoe het nu is, maar van hoe het zou kunnen zijn.

“Ik zou willen…”

4) De creatieve denker die bouwt

De kenmerken van deze persoon is het kunnen associëren en doorbouwen op ideeën van anderen of zichzelf. Staat open voor de ideeën van anderen en kan goed meedenken in nieuwe richtingen.

“Ja, en…”

5) De creatieve denker die fantaseert

Deze persoon heeft een grote verbeeldingskracht en staat open voor de onbekende dingen. Weet zijn of haar fantasie te gebruiken en daarmee verder te kijken dan wat er in eerste instantie lijkt te zijn.

“Wat als…”

 

Herken je je in één van deze typen? Mooi!
Kijk dan ook eens naar de andere typen en gebruik hun typerende woorden ook in het dagelijks leven. Je creatieve houding zal zich dan nog meer ontwikkelen. Zo makkelijk is het…

Leid jij aan vorm van creatieve luiheid?

Oordeel jij snel? En heb jij snel je mening klaar over ideeën van anderen of van jezelf? Heb je door dat je hiermee jezelf wel eens zou kunnen belemmeren bij je creativiteit? Dat je wellicht aan creatieve luiheid leidt?

Oordelen lijkt wel een soort van tweede natuur bij ons, een automatisme. We beoordelen, en erger veroordelen, heel snel. We bepalen snel of we voor of tegen iets zijn. Of we iets goed of slecht vinden.

Door snel een mening te vormen, neem je gelijk een standpunt in. En zo’n standpunt, of mening, ga je vaak weer onderbouwen als je die naar anderen uitspreekt. Je neemt daarmee een positie in en je legt jezelf daar min of meer mee vast. Onze geest gaat daarnaast flink op zoek naar bewijzen om onze mening te bevestigen.

Zonder dat je het vaak door hebt, bekijk je veel door een door jou zelf opgezette bril en perspectief, waardoor je nog maar moeilijk creatief, open en in andere richtingen kan denkenDeCreatiekamer

Niet echt bevordelijk voor je creatieve proces…

Zeker als je op zoek bent naar meer mogelijke oplossingen, ideeën,  of nieuwe kansen, is snel oordelen over een idee of bedachte oplossing niet echt handig. Bij brainstormen bijvoorbeeld is makkelijk associeren belangrijk en door steeds snel voor of tegen iets te zijn, blokkeer je de associatiestromen die je juist dan goed kan gebruiken.

Het wordt dan moeilijk om nieuwe invalshoeken te vinden en buiten ons vastgezette idee en mening te denken. Ook luister je in een ideeënsessie dan vaak slecht of helemaal niet naar anderen, waardoor een associatie op een idee van een ander gewoon domweg niet gebeurd. En als dit wel gebeurd, dan heeft het vaak toch weer een link met je eigen ideeën. Dan is het een aanvulling daarop of het bevestigt je eigen richting. We laten ons brein hierin zijn gang gaan, zonder er bewust tegenin te gaan. Lekker makkelijk immers…

Ik noem dit onze ‘creatieve luiheid’. Ons brein is eigenlijk heel lui. Ik bedoel hiermee dat ons vaste denken in patronen, dat we veelal zonder te onderzoeken toelaten, ons brein gewoonweg een stuk minder actief maakt. Een automatisch ‘ik vind het wel goed zo-gedrag’ of een ‘zo min mogelijk jezelf uitdagen-gedrag’  dus.

Creativiteit is geen talent. Het is een manier van werken. John Cleese

Ideeënfase en oordeelloze ruimte

Om deze ‘creatief luiheid’ tegen te gaan, is het in een creatieve proces belangrijk dat je zorgt voor ‘oordeelvrije ruimten’. Dat is noodzakelijk in de fase dat je op zoek bent naar meer ideeën. In deze fase laat je je snelle oordeel dan heel bewust niet toe. Je geeft je je geest de ruimte verder te denken dan wat je normaal zou doen.
Je staat in deze fase open om vanuit andere perspectieven te denken en doet daarmee juist bewust (tijdelijk) afstand van je oordeel. Vele specifieke creatieve denktechnieken kunnen hierbij helpen en de ideeënstroom activeren. De bewuste houding is echter de basis. Zonder dat weet je zeker dat je veel mogelijke ideeën gewoon domweg niet zult krijgen.

 


 

Wil jij leren hoe je je oordeel uit kan stellen in het creatieve proces? Wil jij creatieve denktechnieken aanleren en ervaren hoe dit je helpt creatiever te denken en tot meer ideeën en mogelijkheden te komen?

Vanuit DeCreatiekamer faciliteren wij creatieve processen en ideationsessies, terwijl je tegelijkertijd creatieve denktechnieken leert gebruiken, patronen gaat doorbreken en een creatieve houding ontwikkelt.

Natuurlijk pas je dit toe op bestaande vraagstellingen vanuit jouw praktijk, die voor jou, je team of je organisatie aan de orde zijn.

Neem contact met ons op over de faciliteringsmogelijkheden.

Laat de vraag je inspireren bij je brainstorm!

Als je je vraagstelling voor een brainstorm concreet en prikkelend hebt formuleerd, kan je daarnaast met verschillende creatieve denktechnieken snel tot veel ideeën komen.

Ik wil hieronder graag een 8-tal van deze creatieve denktechnieken, die je kan doen in relatie tot de vraagstelling, met jullie delen,  Mijn ervaring is dat je met deze technieken in korte tijd veel ideeën kan genereren.

Eén Kies twee zelfstandig naamwoorden uit je vraagstelling en associeer op beide woorden minimaal 10 andere woorden. Kies uit deze woorden twee inspirerende, energiegevende woorden. Zoek bij deze woorden minimaal 4 overeenkomsten. Pak één zo’n overeenkomst en resocieer hiermee naar je oorspronkelijke vraagstelling naar ideeën.

Twee Kies twee zelfstandig naamwoorden uit je vraagstelling en maak op elk woord een kettingassociatie (van ene woord naar volgende associëren en weer naar volgende vanuit laatste). Kies uit deze woorden twee inspirerende woorden. Zoek bij deze woorden minimaal 4 overeenkomsten. Pak één zo’n overeenkomst en resocieer hiermee naar je oorspronkelijke vraagstelling naar ideeën.

Drie Benoem zoveel mogelijk onderdelen/aspecten waaruit het onderwerp van je vraagstelling is opgebouwd. Genereer oplossingen door veranderingen aan te brengen binnen zo’n onderdeel.

Vier Hoe zou jij je voelen als jij het onderwerp van de vraagstelling bent? Wat zou je denken? Hoe zou je reageren op zaken? Wat moet er volgens jou dan gebeuren?

Vijf Kijk naar je eerste ideeën die je hebt opgeschreven in je eerdere eerste braindump. Van welke vooronderstellingen ben je, zoals je nu ziet, uitgegaan? Als één van die vooronderstellingen niet zou gelden, welke nieuwe oplossingen kun je dan bedenken?

Zes Bekijk je vraagstelling. Welke vooronderstellingen zitten hierin? Welke andere ideeën krijg je als één van die vooronderstellingen niet zou gelden? Genereer nieuwe oplossingen.

Zeven Vertaal je vraagstelling naar een metafoor. Bedenk oplossingen binnen die metafoor. Laat deze oplossingen je inspireren voor oplossingen voor je oorspronkelijke vraag.

Acht Formuleer je vraagstelling opnieuw, maar nu nog ambitieuzer! Welke nieuwe oplossingen en ideeën geeft dit? Veel succes!

Heb je meer ideeën nodig? Wil je ervaren en leren hoe verschillende creatieve denktechnieken bij een brainstorm snel veel kunnen opleveren? Vanuit DeInspiratiekamer kunnen we je helpen deze denktechnieken gelijk toe te passen op bestaande vraagstellingen in zowel de divergentie- als de  convergentiefase. Neem contact met ons op over de faciliteringsmogelijkheden voor ons programma ‘Van vraag naar concept’.