Impressie RawMenTrails Oostenrijk

De RawMenTrails begin mei of eind september in Salzburger Land bij Unterberg zijn bijzonder, krachtig en rauw (buiten het weer dan).

Juist op de wisseling van de seizoenen in de bergen in deze periode is alles onvoorspelbaar en waren we alleen in de bergen.

De tochten, de afstanden (>50 km totaal), de hoogtemeters (>3000), het dode bomen kappen, koken op houtvuur, de vuurcirkels, een nacht ieder voor zich alleen buiten slapen op eigen gevonden plek onder de sterrenhemel, naast alle verdere ruige aspecten van de trail, maken deze dagen onvergetelijk.

Hieronder een fotoimpressie van één van de RawMenTrails (mei 2018)

De volgende Trail is van 9 t/m 13 mei. Wil je meer weten? Klik hier

 

Meer weten over de RawMenTrail van 9 t/m 13 mei Oostenrijk? Klik hier

Of download en open hier alle informatie.

Ik wil mee en meld me aan

 

Bel gerust of neem contact met ons op.

Promotie-onderzoek: Creativiteit: het begrijpen en verhogen van creatief denken

Mensen die tijdens hun slaap een bepaalde opdracht actief houden zijn de volgende ochtend beter in het vinden van een creatieve oplossing. Bovendien kunnen ze de meest creatieve oplossingen uit hun eigen rijtje beter herkennen. Dat blijkt uit onderzoek van sociaal psychologen van de Radboud Universiteit, gepubliceerd in de online uitgave van het Journal of Sleep Research van 9 maart 2012.

Bovenstaande uitkomsten zijn eerder gepubliceerd naar aanleiding van het promotie-onderzoek van psycholoog Simone Ritter. Zij deed onderzoek naar cognitieve processen en hersenstructuren die gerelateerd zijn aan creatief denken en in het bijzonder naar hoe creatief denken verhoogd kan worden. Ze laat zien dat onbewuste processen en onverwachte ervaringen creatief denken kunnen stimuleren.  Zo wordt bijvoorbeeld door het actief houden van een creativiteitstaak gedurende de slaap het effect van slaap op creativiteit versterkt.

Simone Ritter: ‘Er bestaat onderzoek naar de rol van slaap op geheugenprocessen, maar over de rol van slaap op creativiteit is nog weinig bekend. Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is een taak tijdens de slaap actief te houden zodat je tijdens het slapen met het probleem bezig blijft. Het is een eerste indicatie hoe slaap actief gebruikt kan worden voor het creëren van nieuwe ideeën en het vinden van creatieve oplossingen.’

Ook ongewone en onverwachte ervaringen verhogen de creativiteit. Zelfs een kleine afwijking van een geroutineerde handeling, zoals het op een ongebruikelijke manier smeren van een boterham met hagelslag, kan creatief denken verhogen. Het stimuleren van creativiteit middels de onderzochte technieken lijkt veelbelovend gezien de eenvoudige en praktische toepasbaarheid.

Maandag 5 november promoveert Simone Ritter op het onderwerp:
Creativity: Understanding and enhancing creative thinking
Informatie
Tijd: 10:30
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. S.M. Ritter
Promotors: De heer prof. dr. A.J. Dijksterhuis, De heer prof. dr. R.B. van Baaren
Contactpersoon: Wetenschapscommunicatie
E-mai: media@ru.nlTelefoon: (024) 361 60 00

Dit promotie-onderzoek maakt deel uit van het grotere onderzoeksprogramma ‘Sociale cognitie’, waarin gekeken wordt  naar de interactie tussen automatische en gecontroleerde aspecten van sociaal gedrag en de rol van het onbewuste in oordeel en gedrag, de rol van in- en expliciete attitudes, vooroordelen en zelfwaardering.
Over onderdelen van dit promotie-onderzoek van verschenen eerder dit jaar twee berichten.

Biografie
Simone Ritter (Lahr, Duitsland, 1981). Na een jaar architectuur te hebben gestudeerd, startte ze in 2003 met de studie psychologie aan de Radboud Universiteit,  die ze in 2008 cum laude afrondde met de Research Master Behavioural Science. Sinds 2008 werkt ze bij het Behavoural Science Instituut, waar ze haar promotieonderzoek uitvoerde. Haar onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Eerder publiceerde Simone Ritter samen met Ab Dijksterhuis (voorstander van het intuïtieve denken en schrijver van het bekende boek Het slimme onbewuste) onder andere over creativiteit, incubatie en ideeën selectie (in: Jaarboek Sociale Psychologie 2010)

Meervoudige Intelligenties of Inspiraties

Vorige week vrijdag was de 2e Nationale Kansdenkdag in S2M Maarsen met een zeer divers en mooi programma. Na de lunch heb ik vanuit DeInspiratiekamer daar samen met Jan Peter Bogers van JustInspire een plenaire sessie verzorgd rondom het thema van meervoudige intelligenties.

Het was een persoonlijke inspiratie-ervaring, waarbij iedereen het meerendeel van de intelligenties heeft toegepast op een persoonlijke droomproject, vraag of kans.
Wij hadden voor deze gelegenheid de intelligenties omgedoopt tot inspiratiebronnen die je als mens tot je beschikking hebt.

Het is leuk om, voor diegene die niet bekend zijn met de meervoudige intelligenties, hier kort stil te staan bij wat deze nu eigenlijk zijn en wat deze betekenen:

“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”. Dit zijn de woorden van de Amerikaan Howard Gardner. Gardner heeft de theorie ontwikkeld die er vanuit gaat dat iedere persoon over minimaal acht verschillende intelligenties beschikt. De ene intelligentie zal bij de één sterker ontwikkeld zijn dan de ander, maar iedereen beschikt over alle acht intelligenties.

Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Het idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie.

(bron: Wikipedia)  

In de korte Prezi van deze workshop kan je de verschillende intelligenties bekijken met een korte toelichting:

Tijdens de workshop hebben alle 100 deelnemers van de Kansdenkdag 5 van de 8 intelligenties/inspiraties in een uur toegepast op hun droomproject of kans waar zij mee bezig zijn of willen gaan: Met een buddy je vraag bespreken (intrapersoonlijk), schilderen (visueel/ruimtelijk), een gedicht maken (verbaal/linguïstisch), een schema/overzicht maken (logisch/mathematisch) en stil zijn met jezelf (interpersoonlijk). Na afloop werd met de buddy van het begin (intrapersoonlijk) de opbrengst van de rondgang langs de inspiraties besproken en individueel concrete acties en voornemens bepaald.

Wilt u  meer informatie over dergelijke workshops op maat voor groepen van 8 tot 120 personen kunt u JanPeter en mij benaderen.

Meer doen met Kansdenken en meer weten over de Kansdenkdagen, georganiseerd door Ruud en Liesbeth de Smit: Kijk eens op ‘Kansdenken’ als groep op Linkedin.

Durf te vragen in het zuiden

Afgelopen vrijdag was het zover, de eerste Durf te vragen sessie in het zuiden van het land werd gehouden in Eindhoven onder leiding van Nils Roemen en Remco Langeler.

Durftevragen is een bijeenkomst waar mensen (die elkaar niet kennen) samenkomen om hun vragen te bespreken en antwoorden te vinden. Het idee achter Durftevragen is dat er meer antwoorden beschikbaar zijn dan we denken, maar we moeten wel durven om onze vraag te stellen. In Eindhoven hadden we ook een bonte verzameling van mensen bij elkaar, veel ondernemers of aspirant ondernemers weliswaar, maar qua achtergrond en interesse variërend van design academy tot productie management en van coaches tot administrateurs.

Kort en divers

Vanuit het perspectief van creatieve technieken lijkt de sessie op een erg korte brainstorm. De centrale punten hierbij zijn echter het stellen van de vraag en het maken van verbindingen tussen de deelnemers. Het genereren van ideeën wordt namelijk verder niet gefaciliteerd of via technieken gestimuleerd en blijft daardoor steken bij de eerste fase (de “purge”) waarbij iedereen zijn hoofd leegpraat.

De kracht van deze oefening is echter dat er zo veel mensen uit verschillende achtergronden bij elkaar zijn. Dat maakt het dat deze fase zo waardevol kan zijn, omdat het leegpraten van al die verschillende hoofden tot een breed scala aan ideeën of ingangen kan leiden.

#durftevragen

Voor de twitteraars onder ons is #durftevragen de hashtag waarmee je eenvoudig vragen kan stellen aan een groot publiek op twitter. Via deze weg werd de locatie voor deze sessie geregeld. La Citta Mobile stelde haar locatie beschikbaar, ook al zitten ze zelf (nog!) niet op twitter. De kracht van connecties in combinatie met de welwillendheid van mensen. Schitterend!

Het was die dag berekoud wat in deze creatieve factory ietwat naar binnen kwam, maar de reacties van de deelnemers was erg positief. Via onderstaande video op YouTube krijg je een korte impressie van de dag:

Al met al een geslaagde start van Durftevragen in het Zuiden. Die olievlek mag best uitspreiden in het gebied beneden de rivieren!

De volgende in Eindhoven is vrijdag 19 maart. Inschrijven kan via de officiële Durftevragen-site.

Guerrilla trends

Als je een creatieve manier gevonden hebt om om te gaan met een bepaald onderwerp, dan is het de laatste tijd erg populair om er “Guerrilla” voor te plakken. De meeste mensen zullen de term guerrilla natuurlijk uit een heel andere context kennen, die van oorlogsvoering namelijk. Guerrilla is oorspronkelijk het Spaanse verkleinwoord voor “guerra”, dat oorlog betekent. Guerrilla betekent dus eigenlijk “oorlogje”. De term wordt gebruikt om een bepaalde tactiek aan te duiden.

Een centraal leerstuk in de guerrilladoctrine is het bereiken van een tijdelijk en plaatselijk overwicht wanneer de vijand qua mankracht en vuurkracht veruit superieur is. Hit-and-run-acties gericht tegen vijandelijke verbindingen en geïsoleerde militaire posten en hinderlagen voor vijandelijke konvooien zijn favoriete methoden van guerrillatroepen. Men slaat toe en lost vervolgens schijnbaar op in het niets voordat vijandelijke versterkingen op het gevechtsveld arriveren. Bron: Wikipedia

Tijdelijk en plaatselijk zijn de kenmerken die in veel van de trends tegenwoordig naar voren komen. Ik bespreek er hier drie.

Guerrillamarketing

Guerrillamarketing is een vorm van marketing waarin geprobeerd wordt om met weinig middelen een groot effect te bereiken. Het is ontstaan vanuit de constatering dat mensen beter en beter in staat zijn om commerciële boodschappen te herkennen en te negeren. Als je met een actie of campagne mensen weet te verrassen of aan het lachen kunt brengen en dan daaraan je naam of dienst koppelt, dan is dit negatieve effect weg. Een opvallend voorbeeld is dat van een ondernemer die de reclame van Apple voor de verschillende kleuren iPod nano gebruikte om zijn verfterugwin service te promoten. Low-cost, opvallend en waarschijnlijk erg effectief.

20090730marketing

Om meer voorbeelden te zien van guerrillamarketing, inclusief de geschiedenis en de toekomst ervan, dan is Weburbanist een goede plek om eens te starten. “Guerrilla trends” verder lezen