Productief Denken

Ik heb een tijd geleden het geluk gehad met Tim Hurson te mogen werken. Vanuit Canada was hij naar Nederland overgekomen om eerst op TEDx Maastricht acte de presence te geven en daarna een 2-daagse training voor facilitators te verzorgen.

Soms ontmoet je weleens van die trainers die zo fijn, congruent, ervaren en in balans zijn, dat je van elke minuut geniet en alle oefeningen en kennis als vanzelf in je opzuigt. Tim Hurson is er zo een. Hij geniet met name bekendheid als schrijver van het boek ´Think Better’ en als ontwikkelaar van het Productive Thinking model.

“Creativity is dangerous: it threatens what is.
Stifling creativity is even more dangerous: it threatens what could be.” [Tim Hurson]

In zijn model, dat door de kinderlijke eenvoud zo effectief en krachtig is, zorgt de vorm en de volgorde van stappen als vanzelf voor creativiteit. Je gaat in zijn Productive Thinking model zes vastgestelde stappen door waarbij iedere stap is opgebouwd uit verschillende onderdelen en technieken. Het beantwoorden van vragen die bij de verschillende stappen horen doe je veelal in een divergentievorm van lijsten van antwoorden. Daarnaast is discussie en overleg in weer andere onderdelen essentieel. En dit alles is natuurlijk gericht op een van te voren vastgesteld (kern)probleem, verbeterwens, sales- of innovatievraagstuk. Als resultaat ligt daar in een relatieve korte tijd een realistisch uitgewerkt idee en/of oplosssing.

Hieronder een kort overzicht van de stappen:

Stap 1 – What’s Going On?

Door het beantwoorden van een vijftal vragen (met daarbij steeds meerdere hulpvragen) verken je in deze stap je hele onderwerp/vraagstelling op een zo breed mogelijke wijze.

Vragen die aan de orde komen zijn:
1. Wat is het probleem/vraagstelling?
2. Wat is de impact?
3. Wat is de informatie? Wat weet je en wat moet je nog te weten komen in relatie tot je vraag? De ‘KnoWonder’ is daarbij de krachtige simpele tool (die overigens voor zoveel is in te zetten).
4. Wie is er bij betrokken?
5. What is de visie en het zogenaamde ‘Target Future’?

Stap 2 – What’s Succes?

Het Target Future dat je in de eerste stap hebt ontwikkeld, werk je hier verder uit tot een concreet beeld van de gewenste situatie. Je legt een aantal succescriteria aan, waarmee je de later gevonde ideeën gaat beoordelen.
Wat je eerst doet, is je inbeelden hoe het is als je ‘Target Future’ bereikt is. Wat zal er anders zijn? Wat voel je? Wat denk je? Wat zie je? etc…
Daarna gebruik je de zogenaamde ‘DRIVE‘ tool, waarmee je specifieke, observeerbare succescriteria ontwikkeld. DRIVE staat hier voor: Do, Restructions, Investment, Values, Essential outcomes.

De uitkomst van deze stap zorgt ervoor dat je visie op wat je wilt bereiken zo helder is, dat het je de ‘drive’ geeft om het ook daadwerkelijk te willen bereiken.

Stap 3 – What’s the Question?

In deze centrale stap in het Productive Thinking model bepaal je de essentiële vragen die je moet beantwoorden om je ‘Target Future’ te bereiken. Hurson noemt dit de zogenaamde ‘Catalytic Questions’, omdat de antwoorden op deze vragen alles in beweging zetten als een ware catalysator.
Om de vragen te vinden, wordt elk probleem in relatie tot je centrale onderwerp omgezet in een vraag. Vanuit deze lijst worden dan de ‘catalytic questions’ gedestilleerd. De strategische sleutelvragen die, als je die beantwoordt, de potentie hebben je dichter bij je doel te brengen.

Stap 4 – Generate Answers

Dit is de ideeëngeneratie-fase. Je maakt in deze fase lange lijsten ideeën en antwoorden in relatie tot de ‘Catalytic Questions’. Daarna selecteer je de meest veelbelovende en intrigerende ideeën om verder uit te gaan werken. Let op de ideeën zijn nog geen oplossingen, maar meer een aanzet daartoe.

Stap 5 – Forge the Solution

De ideeën die je selecteert uit de vorige stap, ga je hier verder uitwerken. Je werkt ze uit in robuuste ideeën die ook de eerste ‘tests’ al kunnen doorstaan. Deze stap bestaat uit 2 onderdelen:

1. Bepaal het potentieel van de meest belovende ideeën uit stap 4 door ze te vergelijken met de succescriteria uit stap 2.

2. Na de keuze van het idee dat het best aansluit bij je succescriteria, ga je dit idee verder ontwikkelen. Test het, verbeter het, test het, etc, en creëer een steeds betere oplossing voor je (kern)probleem, verbeterwens, sales- of innovatievraagstuk.

Stap 6 – Align Resources

In deze laatste stap bepaal je alle acties en middelen die er nodig zijn om je uiteindelijke idee uit te voeren. Ook bepaal je wie voor de uitvoering van specifieke onderdelen van je idee verantwoordelijk is. Dit onderdeel voer je heel gedetailleerd uit en kost relatief veel tijd. In de uitgebreide uitleg van het model in het boek Think Better, vind je een verder uitwerking van deze stap, maar ook van de anderen.

Mocht u meer willen weten over dit model en de mogelijkheden, neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er meer over en faciliteren u graag bij deze krachtige ontwikkel- en creativiteitstool.

 

Tim Hurson is in Amerika een pionier op het gebied van ideamarketing. Hij heeft in zijn carriere al veel organisaties in de VS, Canada en Engeland geholpen bij creatie, innovatie, marketing en productontwikkeling. Als schrijver heeft hij al verschillende bekende artikelen en boeken achter zijn naam in relatie tot het vergroten van creatief vermogen in zowel werk als privé.
Als hij ergens spreekt wordt hij veelal als volgt getypeerd:  “No group is ever quite the same after hearing Tim Hurson speak. With an energetic blend of insight and humor, Tim teaches audiences what many already know in their hearts: that Creative Intelligence is the essence of human potential. Moreover, creative intelligence is not a gift given to few, but a set of skills everyone can cultivate.”

De vernieuwing en het avontuur komt op je af via het perspectief van de ander.

In ons leven kunnen we dagelijks geconfronteerd worden met ‘afwijzing’ en een stroom van ‘nee’ die onze kant op komt.

Maar zeg nu zelf, laten wij zelf ook niet veel ‘nee’ de andere kant op gaan… En veel meer dan we beseffen.

In brainstormsessies, improvisatietheater en de vele vormen van communicatietraining, worden mensen geleerd en aangeraden deze “Nee” te veranderen in een “Ja, en …”. Een basisvaardigheid en een voorwaarde voor effectieve ideeënsessies,  echt contact maken met anderen of bij improvisatie.

In het laatste geval heeft het “Ja”zeggen een duidelijke link met het belangrijkste principe van improvisatietheater: dat wat van de ander (tegenspeler) naar je toekomt, neem je dankbaar aan en daar stem je op af. Je verlaat je eigen perspectief ten gunste van de ander . Voor goed improvisatietheater moeten we goed kijken en luisteren naar wat de ander ons aanbiedt. Immers met dat aanbod gaan we verder in het spel. Zo kunnen we doorbouwen en tot ideeën en nieuw spel komen.

En dat is moeilijk! Echt luisteren en afstemmen op alleen datgene wat de ander aanbiedt. Een tijd geleden was ik uitgenodigd bij een talk van Karl Raats waarin stil stond bij de zogenaamde 3-seconden mensen en de 10-seconden mensen. Mensen die binnen 3 seconden reageren op de ander en wat er gezegd wordt, tegenover mensen die dit pas na 10 seconden doen. De 3-seconden mensen lijken in eerste instantie alerter, aanweziger, meer betrokken en intelligenter. De 10-seconden mensen daarintegen afwezig, in zichzelf gekeerd en minder betrokken. Maar is dat wel zo? Wie luistert er beter, wie stemt beter af op datgene wat de ander zegt? Maar vooral wie laat meer toe van de ander in zichzelf?

Ik kan niet wetenschappelijk aangeven of de 3-seconden mensen of de 10-seconden mensen het beste op de ander afstemmen. De kans echter dat de 3-seconde mens te snel reageert en niet goed heeft geluisterd, lijkt mij wel vele malen groter. En in de regel zal het snel reageren het echt opnemen van wat de ander zegt niet bevorderen. Wellicht dus toch niet zo betrokken tot de ander en intelligent?

In ieder geval mis je hierdoor heel veel kansen en de mogelijkheden om elkaar te versterken, verder te bouwen en de vernieuwing te zien die voor het grijpen ligt! De vernieuwing en het avontuur dat op je af komt via het perspectief van de ander. Je eigen perspectief geeft je immers meer van hetzelfde.

“Ja” zeggen tegen de ander in plaats van afwijzen. Dat is een kunst. Misschien wel een levenskunst, want jezelf dit leren kost je wellicht een heel leven…

 

~ Er zijn mensen die liever “ja” zeggen en mensen die liever “nee” zeggen. Diegene die “ja” zeggen, worden beloond met de avonturen die ze beleven. Diegene die “nee” zeggen met de veiligheid die ze creëren ~

 

 

 

 

Een nieuw paar ogen, connecties en een wereld vol kansen

Leuk om naast het afgelopen artikel gewijd aan het uitkomen van MOOD13 van gerenomeerd trendwatcher Hilde Roothart, hier nu ook een trendboek voor 2013 te delen van een opkomend trendwatcher die dit jaar ook genomineerd was voor de TWOTY voor upcoming trendwatching talent. Bob van Leeuwen zegt in zijn voorwoord van zijn Trendbook voor 2013 het volgende:

Het zou mooi zijn als dit boek je helpt om de trends te zien. Het zou nog mooioer zijn als het je op nieuwe ideeën brengt. Maar als het er voor zorgt dat jij de connecties ziet tussen al die kleine lichtpuntjes, heb je een nieuw paar ogen. Die ogen zien aan de horizon een wereld vol kansen.


Bob van Leeuwen is o.a. gastblogger op ExtendLimits en kan je volgen op Twitter
Bio: Trendwatcher / #TWOTY 2012 nominee upcoming talent / innovation / Mac / better not bigger / gaming / convinced / strategic / food / curious / futurism / ENFP

 

[Bij het faciliteren van creatieve sessies werken we in DeInspiratiekamer ook  met een variatie aan creatieve technieken in relatie tot trends. Daarnaast verzorgen wij ook sessies die uitgaan van verzameld trendmateriaal en customer insights. We kunnen u desgewenst ook helpen dit materiaal specifiek voor uw context te vinden en te structureren. Ook werken wij regelmatig samen met professionele trendwatchers uit ons netwerk, die wij desgewenst voorafgaand aan uw creatieve sessies inzetten ter inspiratie.]

Meer hoef je niet te weten…

Vergeet alles wat je op school geleerd hebt!

De ‘goede’antwoorden worden in het algemeen op school geprefereerd boven de creatieve antwoorden. Vergeet deze ‘goede’antwoorden! Geeft veel ruimte voor nieuwe antwoorden…

Consider this quote from Beatrix Potter: “Thank goodness I was never sent to school; it would have rubbed off some of the originality.”

Wordt niet verliefd op je conclusies!

Als je te overtuigd bent van je conclusies en ideeën, dan zie je ook alleen maar bewijs dat je gelijk hebt. Dingen die je tegendeel bewijzen zie je dan vaak niet meer en kan je een echt revolutionair idee doen missen.

Wacht niet op inspiratie!

Ga achter inspiratie aan! Zoek het op, blijf niet zitten. Ontdek waar jij je inspiratie uit haalt en zoek dat vaker op! En als je nu denkt, dat ga ik doen… Ga dat dan ook echt doen!

Neem pauzes!

Leer om pauzes te nemen en jezelf rust te gunnen en ook vaak even niets te doen. Onderschat niet de kracht van nietsdoen, freewheelen en spelen.

‘Belangrijke dingen zullen je niet vinden zonder dat jij tijd maakt voor ze om naar je toe te komen.’

Realiseer je dat de ‘gewone standaard stand’ van je brein niet creatief is!

Je brein zal alle informatie die er op je af komt organiseren in de patronen die je hebt aangelegd door je ervaringen uit je verleden. Het zoekt de makkelijke weg en zal in de toekomst steeds deze aangelegde patronen volgen, zoals een rivier steeds dezelfde weg gaat. Beslissingen, keuzes en ideeën komen dus vanuit dezelfde patronen en opgeslagen informatie tot stand. Om echt creatief te zijn, zal je dus je brein uit zijn ‘normale’ stand moeten halen.

Overdrijf!

Denk veel groter dan je doet of maak iets juist heel klein. Hierdoor kijk je anders naar je uitdaging en als vanzelf creatiever.

Laat anderen maar blaffen!

Als criticasters je niet begrijpen, laat het van je afglijden.
“Dogs bark at what they don’t understand.”
Ga je eigen weg, laat je niet in vaste patronen duwen, vermijd sjabloongedrag bij jezelf.

Shake en Stirr!

Combineer, meng, plak, knip, voeg toe, laat weg, ‘steel’, pas aan, voeg toe, etc…

Focus!

Door je focus te richten en te bepalen is de kans vele malen groter dat de ideeën komen. Je kijkt vanuit deze focus naar de wereld om je heen en ziet dingen die je anders niet ziet. De antwoorden en de ‘Aha-momenten’ komen, onder de douche, in dromen, tijdens het autorijden, wandelend in de natuur… Geef je priorioteiten echte aandacht. Constant voedend met jou waarnemingen in ieder moment.  Zou ‘projectfullness’ en nieuw woord kunnen zijn…

Bekijk zaken altijd vanuit meerdere perspectieven!

Stop niet bij een oplossing… Kijk vanuit verschillende perspectieven naar je vraagstelling en zoek naar alternatieve benaderingen. Dit zal je denken oprekken en je open houden voor nieuwe, en wellicht betere, mogelijkheden en oplossingen.

Zet je brein in de ‘ontvang’ stand!

In plaats van televisie kijken, je iPod luisteren en jezelf omgeven met ‘geluid’ en afleiding, kan je beter jezelf oefenen om in een relaxe beschouwende staat te zijn. Hierdoor is de kans het grootst dat je creatieve gedachten ontwikkeld.

Ga terug naar de basis!

Pak gewoon ouderwets een pen en papier en schrijf er lekker op los. Een notitieboekje aanschaffen kan natuurlijk ook.

Stel ook de gekke vragen! Waarschuwing: Kan wel eens magisch worden…

Als je denkt: “Kan ik die vraag wel stellen?” Stel hem!
Jij hebt bedacht dat het een gekke vraag is. Waarom kan je die niet stellen? Wat gaat er dan gebeuren? Jij wilt het toch weten, anders kwam die vraag toch niet in je op…
Als je ze niet vraagt, mis je ook de antwoorden…

De kracht van ‘Vragen stellen’  is een van de grootste krachten die je bezit. In bijna alle situaties! De angst dat mensen het gek vinden wat je vraagt, houdt ons vaak tegen. Zelfs om gewone vragen te stellen, laat staan ‘gekke’. Hoe gekker, hoe beter echter voor je creativiteit. Dan worden vragen zelfs magisch…

Meervoudige Intelligenties of Inspiraties

Vorige week vrijdag was de 2e Nationale Kansdenkdag in S2M Maarsen met een zeer divers en mooi programma. Na de lunch heb ik vanuit DeInspiratiekamer daar samen met Jan Peter Bogers van JustInspire een plenaire sessie verzorgd rondom het thema van meervoudige intelligenties.

Het was een persoonlijke inspiratie-ervaring, waarbij iedereen het meerendeel van de intelligenties heeft toegepast op een persoonlijke droomproject, vraag of kans.
Wij hadden voor deze gelegenheid de intelligenties omgedoopt tot inspiratiebronnen die je als mens tot je beschikking hebt.

Het is leuk om, voor diegene die niet bekend zijn met de meervoudige intelligenties, hier kort stil te staan bij wat deze nu eigenlijk zijn en wat deze betekenen:

“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”. Dit zijn de woorden van de Amerikaan Howard Gardner. Gardner heeft de theorie ontwikkeld die er vanuit gaat dat iedere persoon over minimaal acht verschillende intelligenties beschikt. De ene intelligentie zal bij de één sterker ontwikkeld zijn dan de ander, maar iedereen beschikt over alle acht intelligenties.

Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Het idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie.

(bron: Wikipedia)  

In de korte Prezi van deze workshop kan je de verschillende intelligenties bekijken met een korte toelichting:

Tijdens de workshop hebben alle 100 deelnemers van de Kansdenkdag 5 van de 8 intelligenties/inspiraties in een uur toegepast op hun droomproject of kans waar zij mee bezig zijn of willen gaan: Met een buddy je vraag bespreken (intrapersoonlijk), schilderen (visueel/ruimtelijk), een gedicht maken (verbaal/linguïstisch), een schema/overzicht maken (logisch/mathematisch) en stil zijn met jezelf (interpersoonlijk). Na afloop werd met de buddy van het begin (intrapersoonlijk) de opbrengst van de rondgang langs de inspiraties besproken en individueel concrete acties en voornemens bepaald.

Wilt u  meer informatie over dergelijke workshops op maat voor groepen van 8 tot 120 personen kunt u JanPeter en mij benaderen.

Meer doen met Kansdenken en meer weten over de Kansdenkdagen, georganiseerd door Ruud en Liesbeth de Smit: Kijk eens op ‘Kansdenken’ als groep op Linkedin.