Het Sprekersalfabet

Wat kan je doen om veel effectiever te zijn in presentaties?
Hoe kan je voorkomen dat er zoveel verloren gaat van wat je zegt?
Wat kan je doen om je boodschap krachtig over te brengen en meer impact te maken?

In het zogenaamde ‘Alfabet’ van De Spreekkamer hebben we belangrijke aandachtspunten en tips voor je op een rij gezet.

Door het toepassen van deze inspiratie uit het sprekersalfabet zal je beter gaan presenteren,  gemakkelijker overtuigen en wordt het gewoon leuker. Je zal bovendien effectiever je doel bereiken en het vertrouwen van je publiek winnen. In dit artikel vind je een voorproefje uit het alfabet.

In dit artikel vind je een voorproefje en de inhoudsopgave van het sprekersalfabet.

Binnenkort kan je het hele sprekersalfabet hier downloaden.

HET ALFABET

Afsluiten

Gek hier beginnen met de afsluiter? Nee, juist niet. In dat laatste moment zit je laatste mogelijkheid je publiek te beïnvloeden. Dat is het moment, het ‘activating moment’, dat je nogmaals je publiek activeert om je ene doel te bereiken: Om iets te gaan doen, iets te laten of iets nooit meer te vergeten. Met alle emotie die je hebt of durft op te wekken, geef je tot slot nog ‘een duw mee’ en zet je een duidelijk punt achter je verhaal.

Don’t: Eindig je verhaal nooit meer met: ‘Dat was het’ of ‘Ok’.
Do: Bereid dit laatste moment heel gedetailleerd voor. Schrijf de inhoud exact uit, denk na over de vorm, emotie en intensiteit. En oefen het! Punt!

 

Beginnen

Pak je publiek gelijk, zorg dat iedereen gelijk voelt dat ze op ‘de juiste trein’ zitten en daarmee weten wat er gaat komen. Door te openen met 3 of 4 vragen achter elkaar over waar jij antwoord op gaat geven, weet je publiek in één keer wat ze gaan horen. En je laat mensen drie, vier  keer ”ja” zeggen in hun hoofd. Je motiveert je publiek om te luisteren en je hebt gelijk de aandacht, omdat dat waar jij het over gaat hebben, is wat zij ook willen.

Daarna doe je de ‘Grab’: zie de G

Cee het

Doel

E1  Empowerment

Motiveer je publiek ook na je verhaal. Je wekt een behoefte op en sluit aan bij de noodzaak voor je publiek dat dat wat jij hebt te zeggen voor hun belangrijk is. En daarmee laat je hen willen luisteren naar jou. Als je dat echt weet, weet je ook wat  overbodig wordt. Je laat alles uiteindelijk in het teken staan van dat doel.

E2  Evenwichtig afwisselen

E3  E x 3

G ‘Grab’

Met  ‘the Grab’ empower je je publiek de eerste keer. Dat wat je later nog veel vaker doet in je verhaal. Maar die eerste keer gelijk aan het begin is belangrijk. Je geeft als het ware een belofte.

Een belofte dat jij hen gaat helpen iets beter, makkelijker, eenvoudiger, mooier, sneller, etc te laten zijn. Door jou en door wat jij gaat vertellen! Volledige aandacht dus, want je sluit super krachtig aan bij de behoefte (waarvan jij weet dat deze er is bij het publiek dat voor je zit). En heb je gemerkt dat die woordjes allemaal op -er eindigen. Dat zijn de magische ‘powerwoorden’. Gebruik deze gelijk na je beginvragen (zie de B  Beginnen). Je zal merken dat je krachtiger en  overtuigender de aandacht pakt. 😉

H Handen

I Interactie

J Jij

K Keurig zijn hoeft niet

L Leeuwentemmen

M Meest belangrijk

De basis van je inhoud is herkenning en begrip, het aller-aller belangrijkste. Je publiek wil begrepen worden en zichzelf herkennen in je verhaal. Je hebt dus geen andere keus dan de ander zich begrepen te laten voelen.

N Nooit meer doen!

O OMG

P Parallele communicatie

Q Quit the grab, gebruik voorbeelden, anekdotes en metaforen

R Ruimtegebruik

S Stem

T Tijd voor voorbereiding!

Voorbereiding is veel meer nog dan het halve werk. Hoeveel tijd besteed je aan voorbereiding van vorm, opbouw, afwisseling en het krijgen van constante aandacht? Is dat bij ene presentatie meer dan bij andere?

Bereid juist ook kleine korte presentaties uitgebreid en gedegen voor. Als oefening en om ook daarin te vlammen. Je brengt daarmee je basisniveau omhoog en dat wat je in klein oefent, ga je ook meenemen in je grotere presentaties. Naast het bepalen wat je allemaal wilt zeggen en het schrijven van de eerste draft van je verhaal, kan je in algemeen qua tijd de zogenaamde 1+4x- regel toepassen: 1 Uur als basistijd en 4x de presentatietijd daarbij opgeteld. Dus een 10 minuten presentatie is 100 minuten voorbereiding. Dit als een basisregel, maar natuurlijk is dit ook afhankelijk van meer of minder ervaring en oefening. Maar het mooie: Uiteindelijk wordt je voorbereidingstijd minder door de ervaring als je dit serieus gaat doen.

U Uit die beamer

V Visueel, auditief en kinestetisch

W What’s in it for me?

X X voor jezelf

Y Ysberen niet doen en meer van die dingen

Z Zie jezelf als …

 

Interesse in onze presentatietrainingen? Zowel open inschrijving als op maat voor organisaties. Kijk in De Spreekkamer of neem contact met ons op

Visueel Denken – The Back of the Napkin

Visueel probleem oplossenVan de vijf zintuigen die de mens heeft is het visuele zintuig, het zien, het verst ontwikkeld en het belangrijkst voor de wijze waarop we de wereld waarnemen. Het is daarom opvallend dat we als mensen juist dat zintuig zo weinig inzetten in situaties waarin we problemen willen oplossen.

De klassieke aanpak van problemen oplossen is veelal gericht op ons auditieve zintuig, het horen. Veel van ons probleemoplossend werk doen we via gesprekken of vergaderingen. Waarvan we vervolgens verslag van maken via tekst, wat op zijn beurt een gecondenseerde vorm van audio is.

Tony Buzan heeft met het ontwikkelen van de techniek van mindmappen al een grote stap gemaakt naar een meer visuele wijze van werken. In de praktijk zie je echter dat een mindmap, zeker als ze electronisch gemaakt worden, een samenstelling van woorden is. Het sterke visuele element dat Buzan nastreefde wordt vaak achterwege gelaten. Jammer, want het is juist het visuele element dat andere delen van ons brein stimuleert om mee te werken.

Dan Roam heeft echter een boek geschreven dat geheel gericht is op het optimaal inzetten van ons sterkste zintuig in het oplossen van problemen en voor het verkopen van ideeën. The Back of the Napkin gaat over visueel denken in zijn pure vorm. Zowel voor het uiteenrafelen van een probleem, als voor het werken naar een oplossing als voor het bepalen van de beste vorm om die oplossing vervolgens aan de man te brengen.

The Back of the Napkin is meer een handboek dan een leesboek. Dan Roam heeft een boek gemaakt dat de lezer op een heldere en eenvoudige manier door de stof leidt, zowel via heldere voorbeelden van de toepassing van zijn ideeën, als via tekst. Maar zelfs zonder tekst zou je de grote lijnen van dit boek goed begrijpen.

Het proces van visueel denken

Het proces van viseel denken

Het proces van visueel denken is onder te verdelen in vier stappen:

 • Kijken (Look)
 • Zien (See)
 • Verbeelden (Imagine)
 • Laten zien (Show)

Deze vier stappen worden in deze volgorde ook doorlopen. We kijken om ons heen om de wereld waar te nemen, er komt dan visuele informatie binnen. Als we gaan zien, dan gaan we logica toevoegen aan die visuele informatie. We herkennen objecten, mensen en verbanden. Vervolgens verbeelden we ons wat er mist in het plaatje, wat zou er nog kunnen zijn? Tenslotte laten we aan anderen zien wat we gevonden hebben. En dat triggert op zijn beurt weer de eerste stap van het proces bij de toeschouwers.

Opvallend is dat veel mensen bij visueel denken juist eerst aan de laatste stap denken: “Wat is de beste manier om het te laten zien?”. Terwijl dat dus juist de laatste stap in het proces is, die ook nog eens op een logische manier volgt uit het doorlopen van het proces.

De zes manieren van zien

Zes manieren van zien

Problemen zijn vaak in zes categoriën onder te verdelen, namelijk:

 • Wie / Wat (Who / What)
 • Hoeveel (How Much)
 • Waar (Where)
 • Wanneer (When)
 • Hoe (How)
 • Waarom (Why)

Dan Roam noemt dit de 6W’s (tja, waarom zou het woord met een W moeten beginnen…). Elk van deze problemen heeft zijn eigen aanpak bij het visueel denken, zowel in het analyseren als in het laten zien. In onderstaand schema is te zien wat de beste manier is om informatie te laten zien voor elk van deze 6 W’s.

6-6 regel

In het boek zijn nog veel meer praktische tips en uitgebreide voorbeelden te vinden over het visueel denken. Voor de liefhebbers (zoals ik) zit er zelfs een stuk wetenschappelijke achtergrond bij over het hoe en waarom deze aanpak werkt. Dan Roam heeft deze techniek niet op basis van die theorie ontwikkeld, maar via vallen en opstaan. Pas in een later stadium, toen hij al overtuigd was van de werking en het nut, is hij in aanraking gekomen met deze achterliggende bevindingen van hoe het brein met visuele informatie omgaat.

Al met al is dit boek een aanrader voor iedereen en een must voor mensen die regelmatig presenteren. Ik ben er zo door aangestoken dat ik het inmiddels dagelijks probeer te gebruiken. Ik ben in elk geval dagelijks aan het tekenen geslagen om wat vaardigheid erin te krijgen (de tekeningen bij dit artikel komen van eigen hand, naar voorbeeld van Dan Roam).

Dit boek verdient een mooie plek in onze boekenlijst in de sectie Presenteren met Impact. Daarnaast ben ik ook de ideeën uit dit boek aan het verwerken in een workshop, die ik komende maand al voor de eerste keer ga geven. Zo leuk!

Speech als een compositie van Bach

De speech van Obama in Cairo 4 juni j.l. heeft qua inhoud velen geïnspireerd, maar ook kritische reacties en discussie opgeroepen. Ik wil daar hier echter niet op in gaan. Qua opbouw van de speech is het echter een juweeltje. Het is fantastisch gecomponeerd. Heb zelfs de vergelijking gehoord van die met een stuk van Bach. Deze toespraak zal mede daardoor waarschijnlijk nog lang herinnerd worden.

De hele tekst van de speech is o.a. te vinden via de site van Trouw of  Volkskrant. Je hebt de mogelijkheid om hem in geheel uit te printen en eens rustig door te lezen met een goed glas wijn.

Hier kun je hem helemaal op beeld bekijken.

 Obama eindigt met de volgende woorden:

“We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Quran tells us, Mankind, we have created you male and a female. And we have made you into nations and tribes so that you may know one another.

The Talmud tells us, The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace.

The Holy Bible tells us, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.

The people of the world can live together in peace. We know that is God’s vision. Now that must be our work here on Earth.

Thank you. And may God’s peace be upon you. Thank you very much. “

Presentaties zijn er om impact te maken

Er zijn twee soorten presentaties:

 1. degene die impact maken
 2. degene die niet gehouden hadden moeten worden

Presentaties zijn er om impact te maken! Je wilt er iets mee bereiken.

Je toehoorders moeten overtuigd raken van hetgeen je aan het vertellen bent en door jouw verhaal de wil creëren om actie te ondernemen.

Actie om het budget voor een project vrij te geven,
   je een Go-beslissing voor een volgende projectfase te geven,
      je een uitstekende beoordeling te geven voor een behaald resultaat,
         een ambassadeur worden van een idee dat je hebt verteld,
            aan de slag gaan met hun nieuwe kennis,
               vul maar aan…

Je wilt dat de ander er iets mee doet. Als dat niet zo is, waarom zou je dan überhaupt een presentatie houden?