6 oktober 2019 door Remco Langeler | Uit de Teamkamer

De driehoekjes van AJAX

Als je de bal krijgt en je hebt de mogelijkheid om alleen snel richting het doel te gaan op jouw manier, maar er zijn nog een paar obstakels te nemen, dan kan je voor je kans gaan. Misschien wel met oogkleppen op.

Maar je kan ook om je heen kijken en de situatie goed inschatten of in samenspel met anderen kijken of de obstakels te omzeilen zijn, zodat de effectiviteit en kans om het doel te halen, groter wordt. Een ‘driehoekje spelen’ bijvoorbeeld, zodat je er nog beter voor komt te staan. Eerst het balletje opzij leggen, tikkie naar nummer drie en dan de bal weer terug. De obstakels worden minder of gaan zelfs weg en het doel halen wordt makkelijker.

Ajax traint hier elke dag op, want het is immers voor hun van levensbelang. Ze hebben het nodig bij hun spelstrategie van aanvallen en moeten zich verdedigend ergens uit kunnen voetballen. Korte driehoekjes in de kleine ruimte, steeds weer de vrije man vinden en de mogelijkheden zien die je hebt. Weten wat de ander doet en wat de ander kan op zo’n moment. Ingespeeld zijn op elkaar, elkaars manieren weten, weten waar de bal heen gaat en wat mogelijk is met elkaar.

Waarop train je dan met elkaar?

Als team ’trainen’  is dus belangrijk. Maar wat houdt dat trainen dan in? Waarop train je dan? Hoe kan je betere ‘driehoekjes’ maken?

Als team zou je kunnen investeren in tijd met elkaar om echt te weten en te zien wat iedereen kan en doet. Sessies houden waar je met elkaar hier bij stilstaat. Ruimte en tijd creëren voor deze aandacht voor elkaar, meelopen bij elkaars werk, meer dingen samen oppakken. Af en toe dingen die alleen kunnen, gewoon simpelweg samen doen. Hier tijd voor creëren.

Echte aandacht dus naar elkaar in doen en laten om te weten waar iedereen mee bezig is en wat ieders bijdrage is en kan zijn. Elkaars talenten weten en weten waar anderen goed in zijn. Oprechte interesse in ieders vaardigheden en zien hoe een ander iets aanpakt. En bewust zijn dat anderen soms ergens beter in zijn dan jij. Ook al denk je dat je het zelf goed kunt. Samen sparren, anderen betrekken bij jouw werk of zelfs laten overnemen, kan het resultaat verbeteren. Het teamdenken in optima forma. Niet denken vanuit eigen projecten of werk, maar alle projecten als projecten van het team zien. En dus ook leren van elkaar en elkaar beter maken door echt dingen samen te doen!

Tijd nemen, voor nu en de toekomst, om de effectiviteit als team te vergroten en de teamprojecten met elkáár te realiseren. Dat kost intensief ’trainen’. Niet altijd makkelijk en tijd maken hiervoor lijkt niet altijd logisch, want dingen alleen doen is immers soms sneller of directer. Het vraagt om inspanning en aandacht voor elkaar om ingespeeld te raken. Maar in plaats van incidenteel efficiënt te zijn, is het vaak beter de situaties met elkaar altijd goed te kunnen inschatten en daardoor in alle projecten effectiever te worden. Met name dus ook voor de langere termijn en alle projecten in de toekomst.

Trainen, trainen en nog eens trainen dus, driehoekjes spelen, elkaar betrekken bij wat je doet, hulp vragen, meekijken bij elkaar, andere meenemen bij wat je doet, effectiever worden, de betere mogelijkheden leren zien en bespreken. Het driehoekje en het elkaar vinden, gaat uiteindelijk steeds makkelijker en als vanzelf.

Doen jullie dit als team al? Werken jullie als team al echt als team? Of zijn jullie een groep individuen bij elkaar?

 

Veel plezier a.s. woensdag 8 mei bij het zien van al die automatismen weer bij AJAX!