In onze teamcoaching en teamprogramma’s zijn de uitdagingen vaak vergelijkbaar: het ontbreken van een duidelijke focus, het verbeteren van de communicatie onderling, het jezelf kwetsbaar durven opstellen naar elkaar. Als begeleider van een team is het onze uitdaging om iedereen een spiegel voor te houden, zodat het team en teamleden zelf met een oplossing komen.

 

 

Te veel hooi op je vork nemen en alles maar aannemen. Zonder stip op de horizon en duidelijke afspraken over wat een team wel en niet doet (en laat), werkt dat averechts. Elkaar kunnen aanspreken op de focus die met elkaar is afgesproken is dan belangrijk voor werkgeluk. Als de focus ontbreekt, nemen de frustratie en stress toe en ook het ziekteverzuim stijgt. En dat laatste zorgt weer voor extra werkdruk bij de overige teamleden. Wij zoeken met team het achterliggende probleem en gaan op zoek naar de oplossingen.

Dat vraagt vaak om cultuurverandering of in ieder geval anders denken en doordachter met elkaar doen binnen een team. Ook als team naar de buitenwereld vraagt dit om een duidelijke focus en communicatie, want juist die buitenwereld zal invloed op je uitoefenen doordat de ontwikkelingen snel gaan. Daar zal je flexibel mee om moeten gaan, maar ook zelf als team invloed op blijven uitoefenen om als team goed te blijven opereren. Als je resultaatverantwoordelijk bent en autonomie hebt, betekent dat niet dat je niet als team voor jezelf kan opkomen en duidelijk te zijn in wat je nodig hebt om te verbeteren of koers te houden (en niet alleen maar het hoofd boven water houden).

Dus verbeteren als team in het stellen van een duidelijke focus, het onderling begrip stimuleren, ieders werkwijze bespreekbaar maken en afstemmen op het hogere doel en samen als eenheid naar buiten opereren. Aan deze aspecten besteden we aandacht in onze teamcoaching, of we nou met jullie in de bergen zitten, ergens op een zeilboot of in een serie dynamische teamsessies in één van onze programma’s, die we op maat met elkaar ontwikkelen.

In de Teamkamer begeleiden wij teams vanuit onze bevlogenheid voor het verbinden van mensen, het helpen van vergroten van werkgeluk in combinatie met resultaat en ergens samen voor gaan. Bel gerust of neem contact met ons op.