Teamontwikkeling

Programma’s op maat

Home > De Teamkamer > Teamontwikkeling

Vergroot effectieve onderlinge samenwerking, gedeeld leiderschap, talentontwikkeling, de kracht van diversiteit en de mentale veerkracht van je team. Maak verbinding tussen leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Zij gaan hand in hand en versterken elkaar!

In onze teamcoaching en teamprogramma’s zijn de uitdagingen vaak vergelijkbaar: het ontbreken van een duidelijke focus, het verbeteren van de communicatie onderling en het kwetsbaar durven opstellen naar elkaar. Als teamcoach stimuleren wij de verbinding en samenwerking in het team en het leiderschap als team. We creëren openheid, houden spiegels voor, zodat ieders werkgeluk vergroot wordt in combinatie met resultaat.

Zonder stip op de horizon en duidelijke afspraken over wat een team wel en niet doet (en laat), neem je als team vaak te veel hooi op je vork nemen en alles maar aan. Elkaar kunnen aanspreken op de focus, die met elkaar is afgesproken, is dan belangrijk voor werkgeluk en de resultaten. Als de focus ontbreekt, nemen de frustratie en stress toe en ook het ziekteverzuim stijgt. En dat alles is niet bevorderlijk voor de teamperformance. Als team zoeken naar het achterliggende probleem, de focus bepalen en in verbinding met elkaar zijn en blijven, is dan onontbeerlijk.

Anders denken en doen

Dat vraagt veelal dus in ieder geval om anders denken en doordachter met elkaar doen binnen een team. Ook als team naar de buitenwereld is een duidelijke focus en communicatie belangrijk, want juist die buitenwereld zal invloed op je uitoefenen doordat de ontwikkelingen snel gaan. Daar zal je flexibel mee om moeten gaan. En daar ook zelf als team invloed op blijven uitoefenen om als team goed te blijven opereren. Als je resultaatverantwoordelijk bent en autonomie hebt, betekent dat niet dat je als team niet voor jezelf kan opkomen en duidelijk te zijn in wat je nodig hebt om te verbeteren of koers te houden (en niet alleen maar het hoofd boven water houden).

 

Stel als team een duidelijke focus.
Stem af op het hogere doel.
Stimuleer de onderlinge verbinding en het begrip naar elkaar.
Leer elkaars talenten beter kennen.
Maak ieders werkwijze bespreekbaar.
Opereer samen als eenheid naar buiten.

 

Wat krijg je?

In de Teamkamer begeleiden wij teams vanuit onze bevlogenheid voor het verbinden van mensen. We gaan we er altijd vanuit dat er de wens is om samen verbinding te maken, want dan pas kun je werken aan het zijn van (h)echt team.

Om te komen tot verbinding en effectieve teamresultaten is wederzijds respect en het geven van aandacht aan elkaar essentieel. Hoe kunnen jij en je team beter presteren en wat is daar voor nodig qua houding en concrete gedeelde verantwoordelijkheid? In onze trainingsprogramma’s helpen wij jullie hierbij en krijg je de mogelijkheid om hierin te groeien en dichter tot elkaar te komen.

Middels de zogenaamde ‘Big Five essentials van Teams’ zal het groepsdynamische proces van je team versneld worden. De verkregen inzichten tijdens de trainingen worden vastgelegd in teamafspraken.

 

Programma

De teamsessies bestaan uit een logische opbouw in relatie tot jullie teamontwikkeling. De inhoudelijke modules zijn door onze ervaren teamcoaches ontwikkeld en worden aangepast aan jullie specifieke ontwikkelbehoefte en ambitie.

Het hangt natuurlijk af van waar jullie op dit moment staan als team en van de individuele behoefte van teamleden in relatie tot het team. Onderwerpen en aandachtspunten die in de teamprogramma’s verweven zitten zijn:

  • Talenten en diversiteit 
  • Ambities, focus en doelen
  • Openheid en onderling begrip
  • Verbinding in je team
  • Verantwoordelijkheid
  • Ruimte en vertrouwen
  • Jullie omgeving als team
  • Gedeelde waarden en afspraken
  • Samenwerken, gelijkwaardigheid en evaluatie

 

Praktische informatie

Teamontwikkeling | programma’s op maat

Voor wie?
Teamontwikkeling kan voor elke groep. Dat kan variëren van een operationeel team waarbij de samenwerking niet lekker loopt tot een managementteam dat met elkaar dezelfde kant wilt uitkijken en meer als een topteam wilt werken.

Locatie
Inspirerende omgevingen afgestemd op wensen programma.

Onze teamcoaches
Harmen van Dijk
Herold Dat
Inge Keltjens
Remco Langeler
Ruud de Smit

Contact vanuit De Teamkamer
Remco Langeler | 06-52637762

Of neem hier contact op voor een afspraak.

RawTeamTrail

Als onderdeel van een langer programma of als losse teamtrail met jou team te ondernemen hebben wij de zogenaamde RawTeamTrail ontwikkeld.

Als team 4 volle dagen in de bergen van Oostenrijk in onze vaste berghut hebben jullie de mogelijkheid als team dichter naar elkaar te groeien en pakken we jullie teamthema’s op een dynamische manier op in een omgeving van rust en ruimte.