Leid jij aan vorm van creatieve luiheid?

Oordeel jij snel? En heb jij snel je mening klaar over ideeën van anderen of van jezelf? Heb je door dat je hiermee jezelf wel eens zou kunnen belemmeren bij je creativiteit? Dat je wellicht aan creatieve luiheid leidt?

Oordelen lijkt wel een soort van tweede natuur bij ons, een automatisme. We beoordelen, en erger veroordelen, heel snel. We bepalen snel of we voor of tegen iets zijn. Of we iets goed of slecht vinden.

Door snel een mening te vormen, neem je gelijk een standpunt in. En zo’n standpunt, of mening, ga je vaak weer onderbouwen als je die naar anderen uitspreekt. Je neemt daarmee een positie in en je legt jezelf daar min of meer mee vast. Onze geest gaat daarnaast flink op zoek naar bewijzen om onze mening te bevestigen.

Zonder dat je het vaak door hebt, bekijk je veel door een door jou zelf opgezette bril en perspectief, waardoor je nog maar moeilijk creatief, open en in andere richtingen kan denkenDeCreatiekamer

Niet echt bevordelijk voor je creatieve proces…

Zeker als je op zoek bent naar meer mogelijke oplossingen, ideeën,  of nieuwe kansen, is snel oordelen over een idee of bedachte oplossing niet echt handig. Bij brainstormen bijvoorbeeld is makkelijk associeren belangrijk en door steeds snel voor of tegen iets te zijn, blokkeer je de associatiestromen die je juist dan goed kan gebruiken.

Het wordt dan moeilijk om nieuwe invalshoeken te vinden en buiten ons vastgezette idee en mening te denken. Ook luister je in een ideeënsessie dan vaak slecht of helemaal niet naar anderen, waardoor een associatie op een idee van een ander gewoon domweg niet gebeurd. En als dit wel gebeurd, dan heeft het vaak toch weer een link met je eigen ideeën. Dan is het een aanvulling daarop of het bevestigt je eigen richting. We laten ons brein hierin zijn gang gaan, zonder er bewust tegenin te gaan. Lekker makkelijk immers…

Ik noem dit onze ‘creatieve luiheid’. Ons brein is eigenlijk heel lui. Ik bedoel hiermee dat ons vaste denken in patronen, dat we veelal zonder te onderzoeken toelaten, ons brein gewoonweg een stuk minder actief maakt. Een automatisch ‘ik vind het wel goed zo-gedrag’ of een ‘zo min mogelijk jezelf uitdagen-gedrag’  dus.

Creativiteit is geen talent. Het is een manier van werken. John Cleese

Ideeënfase en oordeelloze ruimte

Om deze ‘creatief luiheid’ tegen te gaan, is het in een creatieve proces belangrijk dat je zorgt voor ‘oordeelvrije ruimten’. Dat is noodzakelijk in de fase dat je op zoek bent naar meer ideeën. In deze fase laat je je snelle oordeel dan heel bewust niet toe. Je geeft je je geest de ruimte verder te denken dan wat je normaal zou doen.
Je staat in deze fase open om vanuit andere perspectieven te denken en doet daarmee juist bewust (tijdelijk) afstand van je oordeel. Vele specifieke creatieve denktechnieken kunnen hierbij helpen en de ideeënstroom activeren. De bewuste houding is echter de basis. Zonder dat weet je zeker dat je veel mogelijke ideeën gewoon domweg niet zult krijgen.

 


 

Wil jij leren hoe je je oordeel uit kan stellen in het creatieve proces? Wil jij creatieve denktechnieken aanleren en ervaren hoe dit je helpt creatiever te denken en tot meer ideeën en mogelijkheden te komen?

Vanuit DeCreatiekamer faciliteren wij creatieve processen en ideationsessies, terwijl je tegelijkertijd creatieve denktechnieken leert gebruiken, patronen gaat doorbreken en een creatieve houding ontwikkelt.

Natuurlijk pas je dit toe op bestaande vraagstellingen vanuit jouw praktijk, die voor jou, je team of je organisatie aan de orde zijn.

Neem contact met ons op over de faciliteringsmogelijkheden.

Constante opruiming

“Daar heb ik geen ruimte voor in mijn hoofd”
“Mijn hoofd zit vol, dat kan ik er nu niet bij hebben”
“Ik moet er even uit, want er kan niets meer bij”
“Ik ben alleen maar aan het rennen en vliegen, echt tijd voor mezelf heb ik niet”
“Ik denk dat ik nu echt even wat afstand moet nemen, want ik zit vast en wil er weer fris tegenaan kunnen kijken”
“Het lukt me al weken niet om met een echt open creatieve blik naar de zaak te kijken”

Je hoort mensen dergelijke zinnetjes vaak zeggen en waarschijnlijk nog veel vaker denken.
Zelf herken ik dat natuurlijk ook. Soms ben ik langere tijd druk met veel projecten naast elkaar. Dagen zijn volgepland met intensieve activiteiten, waarbij ik dan soms ook nog veel met ‘mijn hoofd ben bezig geweest’. Ik merk dan dat mijn boog te lang gespannen is.

Ook al zijn het allemaal dingen die mij volop voldoening geven, want ik hou van het werk dat ik doe, toch is een meer ‘ontspannen toestand’ beter voor mijn creativiteit. Ik ben dan veel meer in staat alles vanuit veel verschillende kanten te bekijken en associeer automatisch nog veel meer. Mijn brein lijkt dan als vanzelf makkelijker verbindingen te leggen en ik ben in een meer ‘open state’. Ik neem veel meer waar, denk in veel meer mogelijkheden en zie meer kansen. Ik creëer minder blokkades in mijn denken, waardoor ik bewuster mijn patronen zie en deze dus ook kan doorbreken.

Opruiming houden

Het is voor mij zaak om constante ‘opruiming’ te houden. Welke activiteiten stop ik? Welke activiteiten doe ik op andere momenten? Welke dingen kan ik beter niet meer doen of proberen zo snel mogelijk weg te werken?

Zorgen dat dingen ‘opgeruimd’ worden en geen ruimte meer innemen in mijn gedachten. Lang niet altijd makkelijk, maar de beloning is groot: Ik creëer ruimte voor mijn creativiteit.

 

Ook meer ruimte maken in je hoofd om zo creatiever te zijn?
Vind je het lastig dit te realiseren, maar wil je dit wel?
Ervaar het door het te gaan doen!

Wil je hier hulp bij?

Ons 7-stappen-creativiteits-coachings-programma kan je helpen.
Dit programma bestaat uit 3 coachsessies en 4 opdrachten.

Stuur een mail met je wens en voor meer informatie.
Onze eerste coachafspraak maken we op een inspirerende plek,
die past bij de eerste opdracht.

 

 

 

 

Denkt u als een aap, een alligator of een olifant?

[Gastblog van Sjra Puts]

In het boek Think Better, beschrijft Tim Hurson de oorsprong van blokkades voor creatief denken aan de hand van een aantal analogieën uit de natuur.

We zijn van nature, in onze reacties, in basis vergelijkbaar met een aantal gewoontes die dieren kenmerken. Zo gaat de aap vaak van de ene opwinding naar de andere. Hij heeft nauwelijks het ene ontdekt of hij verliest zijn spanningsboog weer om naar het andere te vliegen. Mensen die echte ideators zijn (ideeënbedenkers) kenmerkt dat gedrag ook vaak. Boeddhistische meditators noemen dat de ‘monkey mind’. Het komt overeen met als u een boek leest en op de volgende pagina weer terug gaat naar de vorige omdat u niet meer weet wat u gelezen hebt. Je brein heeft de neiging om je te verwijderen van de plaats waar je op dat moment bezig bent.

Het zogenaamde ‘Gatorbrain’ is ook een interessante observatie en vergelijking, die wellicht ook voor u herkenbaar is.
Ons brein is op te delen in drie onderdelen waarvan de cerebrale cortex de grootste is. Met dit mens-eigen gedeelte doen we erg veel. We denken ermee.
Het limbsiche syteem reageert en creëert een emotie op sensorische input (angst, woede, aantrekkelijkheid) en tenslotte de hersenstam, die Hurson dan de ‘Gatorbrain’ noemt.
Van nature reageert een reptiel instinctief op vijf verschillende manieren op het moment dat hij geconfronteerd wordt met een onverwachte situatie (vergelijk dit met het horen van een nieuw idee!). Hij vecht, vlucht, bevriest, vreet of, indien het de andere sexe betreft paart hij. Onze eerste impulsieve reactie als mens bij de confrontatie met iets onverwachts is vaak gelijk. Denkt u zich de volgende situatie eens in: u heeft haast en staat om vijf voor zes aan de snelkassa van de supermarkt waar je maximaal maar tien producten in je mandje behoort te hebben. Voor u staat iemand die, op zijn dooie gemak, tenminste 25 producten op de kassa van de caissière begint uit te stallen. Bedenk eens wat uw absoluut primaire reactie zou zijn in dat geval. In de meeste gevallen zult u wellicht zeggen dat u er niets aan zou doen. U beschrijft echter dan het moment dat onze “gatorbrain” ruimte heeft gemaakt voor een reactie gevormd in het limbische gedeelte. Uiteindelijk zorgt ons verstand ervoor dat we (in de meeste gevallen…) adequaat, dan wel niet reageren .

Een olifant wordt als hij jong is vastgebonden aan een stevige paal met een ketting aan zijn poot. Als de olifant ouder is zal hij nog slechts worden vastgemaakt met een dun henneptouw aan een simpele stok in de grond. De olifant herinnert zich echter dat hij vroeger, toen hij nog aan de ketting zat pijn had als hij probeerde te bewegen. Dat patroon belet de olifant om ook nu een beweging te maken.

Belemmeringen door onze hersenen 

Bij het bedenken van ideeën worden we in meer of mindere mate belet door die blokkades zoals hierboven omschreven. We worden afgeleid om te focussen op het bestaande probleem en zweven al weer door naar de volgende realiteit of we reageren primair op een nieuw idee door het meteen af te schieten. Niet in de laatste plaats houden we vast aan patronen zoals we die in onze eigen geschiedenis hebben geleerd. De beproefde methodes zijn in onze ogen vaak onomkeerbaar. In trainingen en creatieve denksessies laten we u steeds weer zien dat de verrassing zit in het loslaten van alle apen, olifanten en reptielen in uw brein. Onze creatieve intelligentie is het grootste goed dat we bezitten om nieuwigheid te zoeken en te vinden! Een aardige quote in dit verband: “Als je loslaat heb je twee handen vrij”.

Dit is een gastblog van Sjra Puts. Sjra is gespecialiseerd in CPS en hebben wij leren kennen als een enthousiaste bepleiter van creativiteit in alle aspecten van het leven. Sjra bezit een grote schat aan praktische kennis in relatie tot Creatief Denken.

Site van Sjra Puts: Sjra Puts Creative Brainworks
Twitter Sjra: @sjra
Linkedin: Sjra Puts

Noot van DeInspiratiekamer:

  • Tim Hurson geeft 7 en 8 april een 1,5-daags seminar. Voor meer informatie, ga naar de site van het COCD.
  • Het boek  Think Better van Tim Hurson is een mustread voor iedereen die meer wil weten van het Productive Thinking model en is zeer bruikbaar bij probleemoplossing en brainstorms.
  • Interview met Tim Hurson in relatie tot het boek ‘Think Better’
  • Filmpje van Tim Hurson ‘Creative Problem Solving and Productive Thinking’: